Privacyverklaring

Privacyverklaring Roosenstein Wolke

Dit is de privacyverklaring van Roosenstein Wolke. In deze privacyverklaring lees je alles over de persoonsgegevens die Roosenstein Wolke verzamelt en hoe wij er mee om gaan.

ROOSENSTEIN WOLKE
Oude Oppenhuizerweg 22-24
8607JC SNEEK
0515-432828

service@roosensteinwolke.com
KvK: 65131630

Gegevens

Indien je klant wordt bij Roosenstein Wolke of om een andere reden persoonsgegevens aan Roosenstein Wolke verstrekt, geef je daarmee toestemming dat wij jouw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring verwerken.

De volgende gegevens worden door Roosenstein Wolke verwerkt:

Contactverzoek

 • Naam
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer

Abonnee nieuwsbrief

 • Naam
 • E-mail adres

Klant webshop

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Adres gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Transactiegegevens

Doeleinden gegevens

De verwerking van deze gegevens is  noodzakelijk om te kunnen reageren op een contactverzoek, nieuwsbrieven te sturen en/of de activiteiten uit te voeren die samenhangen met de aankoop in onze webshop. Daarnaast gebruiken we de gegevens voor analyses om daarmee onze website en webshop te kunnen verbeteren.

Bewaren

We bewaren de gegevens voor langere tijd, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van de activiteiten of voor de duur van jouw akkoord. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij op grond van een wettelijke regeling langer moeten bewaren.

Beveiligen

Wij nemen passende maatregelen om misbruik van toegang tot jouw gegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens en dat er een wachtwoord nodig is om bij jouw gegevens te komen. Jouw gegevens zullen wij nooit aan andere partijen verkopen of verstrekken, tenzij het wettelijk verplicht is.

Daarnaast wordt onze website beveiligd door een SSL certificaat, wat betekent dat de verbinding privé is.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en wordt opgeslagen.

Op onze website maken wij gebruik van technische, functionele analytische & marketing cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Daarnaast gebruiken wij ze om advertenties te tonen van producten waar jij mogelijk interesse in hebt.

Cookies verwijderen of uitschakelen

Je kunt cookies ook uitschakelen. Houd er dan wel rekening mee dan onze website niet optimaal werkt. Hieronder lees je per internet browser hoe je cookies kunt uitschakelen of verwijderen:

Meer weten over cookies?

Kijk dan op de sites hieronder:

Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen: stappenplan
Consumentenbond: Tracking cookies blokkeren met adblocker

Verwerkers

Voor de uitvoering van onze activiteiten en  de verwerking van de gegevens maken wij ook gebruik van diensten van derden. Zij mogen de gegevens uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van hun taken en de gegevens zijn ook gebonden aan het privacybeleid van deze derden.

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met
betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke
rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen
afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de
gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te
legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek
administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de
machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een
verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers
die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben
opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon
voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet
langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan
onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw
verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens
over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle
waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige
koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
door of in opdracht van Roosenstein Wolke. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking
staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of
kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend
staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te
worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u
van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Om gebruik te maken van je rechten, kun je contact met ons opnemen: bellen 0515-432828 of mailen service@roosensteinwolke.com.

Ook indien je vragen of klachten hebt over de manier waarop wij met jouw gegevens om gaan, horen we dat graag.

Tot slot

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen.  Wij adviseren je de privacyverklaring periodiek te bekijken.

Versie 13 juli 2021